Wong Mardika

Marsoedi Basa, Sastra lan Aksara Djawa

꧋ꦩꦂꦱꦸꦢꦶꦧꦱ꧈ꦱꦱ꧀ꦠꦿꦭꦤ꧀ꦲꦏ꧀ꦱꦫꦗꦮ꧉


꧄ꦄꦮꦶꦓ꧀ꦤꦩꦱ꧀ꦠꦸꦤꦩꦱꦶꦢ꧀ꦣꦩ꧀꧄ꦩꦱ꧀ꦭꦸꦫꦃꦢ꧀ꦮꦶꦗꦱꦼꦠꦾꦥꦿꦱꦗ

Poerwaka 

Katja maja poeniki pinongka salah satoenggaling katja maja abasa Djawa tjara bagongan, nanging taksih angginakaké sastra Latin.

Wondéné tata rakit panjeratan basa ing katja maja poeniki pantjèn manira sedja mawi paoegeran lawas tata panjerating sastra Latin doek ing ngoeni.

Babaring katja maja poeniki boja sanès amoeng kanggé djadjangkep babagan ingkang wènten gajoeté kalijan pamarsoediné basa, sastra, lan aksara Djawa.

Salah satoenggalé enggèh mligi ing babaran ingkang wènten gajoeté kalijan aksara Djawa, doeka poenika bab soejarah, goegon toehon poenapadéné ing bab tata rakiting angkan (digital).

Moegi loemantar katja maja prasadja poeniki, manira lan pakenira sadaja tansaha setja angluluri tilarané para pitarah poepoendhèn amrih lestariné kaboedajan Djawa.


꧄ꦩꦸꦒꦶꦫꦲꦪꦸꦱꦒꦸꦁꦢꦸꦩꦢꦶ꧄

© ꧇꧒꧐꧑꧐꧇ꦩꦱ꧀ꦭꦸꦫꦃꦢ꧀ꦮꦶꦗꦱꦼꦠꦾꦥꦿꦱꦗ꧈ꦲꦶꦁꦔꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠꦲꦢꦶꦤꦶꦁꦔꦿꦠ꧀
Powered by Webnode Cookies
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started